domenica 15 settembre 2019

Macheritsas: cover di canzoni italiane


Ο Έλληνας τραγουδοποιός Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, είχε διασκευάσει και τραγουδήσει στα ελληνικά, μόνος ή μαζί με άλλους συναδέλφους του, κάποια γνωστά και όμορφα ιταλικά τραγούδια.

Il cantautore greco Lavrendis Macheritsas, che è mancato all'improvviso pochi giorni fa, ha cantato in greco, da solo o insieme con altri colleghi suoi, delle cover di alcune note e belle canzoni italiane.

Καταγράφω παρακάτω κάποιες από αυτές τις διασκευές. Μαζί με τον τίτλο του πρωτότυπου τραγουδιού, σημειώνω σε παρένθεση το όνομα του Ιταλού τραγουδοποιού ή/και τραγουδιστή. Δίπλα στον τίτλο της ελληνικής διασκευής, επίσης, αναφέρω τον μεταφραστή/διασκευαστή των στίχων.

In seguito elenco alcune di queste cover. Insieme con il titolo della canzone originale annoto tra parentesi il nome del cantautore e/o cantante. Accanto poi al titolo della cover greca indico il traduttore/riduttore dei versι.

 

venerdì 16 agosto 2019

Bronzi di Riace

Accadde oggi: il 16 agosto del 1972 venivano recuperati i Bronzi di Riace. Le due statue, vittime di un naufragio in età antica, furono scoperte in mare al largo di Riace e portate in salvo. Forse provenivano dalla Grecia, dal santuario di Delfi, o da Atene, e non è chiaro chi fossero i due personaggi rappresentati; è inoltre ignoto il nome dell’autore, anche se si sono ipotizzate attribuzioni a Fìdia o a Policlèto. La nave che li trasportava è probabile che li abbia gettati fuori bordo per poter scampare ad una tempesta. 

Si salvano le statue. Possibile che in mare oggi non si possano salvare gli uomini?Σαν σήμερα, στις 16 Αυγούστου του 1972, ανευρέθηκαν οι Πολεμιστές του Ριάτσε. Τα δύο αγάλματα, θύματα ενός ναυαγίου της αρχαιότητας, ανακαλύφθηκαν στη θάλασσα στα ανοιχτά του Ριάτσε και τοποθετήθηκαν σε ασφαλές μέρος. Ίσως να προέρχονται από την Ελλάδα, από το ιερό των Δελφών ή από την Αθήνα, και δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα δύο πρόσωπα που αναπαριστώνται. Άγνωστο είναι επίσης το όνομα του δημιουργού τους, παρότι έχουν γίνει υποθέσεις περί Φειδία ή Πολυκλείτου. Εϊναι πιθανό ότι το πλοίο που μετέφερε τα αγάλματα τα έριξε στη θάλασσα για να γλιτώσει από μια καταιγίδα.

Τα αγάλματα μπορούν να διασωθούν. Είναι δυνατόν
σήμερα να μην μπορούν να διασώζονται άνθρωποι στη θάλασσα; 

PUBBLICATO DA / ΔΗΜΟΑΣΙΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ: Galatea Vaglio Pillole di Storia
TRADOTTO DA / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ: Panayotis Ghekas

martedì 23 luglio 2019

Vesti la giubba

La più famosa aria dell'opera lirica in due atti «I Pagliacci» su libretto e musica di Ruggero Leoncavallo.

L'aria la canta alla fine del primo atto Canio, che si prepara per la commedia nel ruolo di Pagliaccio, anche se ha appena scoperto il tradimento della moglie Nedda. Quest'aria rappresenta il concetto di "clown tragico", che sostiene il suo ruolo comico senza mostrare alcun turbamento, ma che interiormente vive un dramma personale. [FONTE]
Recitar!... mentre preso dal delirio,
non so più quel che dico e quel che faccio!
Eppur.... è d'uopo... sforzati!
Bah! se' tu forse un uom?
Tu se' Pagliaccio!
Vesti la giubba e la faccia infarina.
La gente paga, e rider vuole qua.
E se Arlecchin t'invola Colombina,
ridi, Pagliaccio... e ognun applaudirà!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto;
in una smorfia il singhiozzo e 'l dolor...
Ridi, Pagliaccio, sul tuo amore infranto!
Ridi del duol che t'avvelena il cor!

[il libretto originale del 1892]


La registrazione discografica di Enrico Caruso, eseguita in tre versioni (1902, 1904 e 1907), è stato il primo disco ad aver superato il milione di copie vendute [FONTE].

CITAZIONI DELL'ARIA IN FILM E CANZONI

giovedì 18 luglio 2019

Corso per esaminatori CELI a Patrasso


L’Istituto Italiano di Cultura di Atene invita gli insegnanti e gli studenti d’Italiano LS di Patrasso e dintorni al Corso di formazione per Esaminatori CELI, che sarà tenuto dal professor Lorenzo Rocca dell’Università per Stranieri di Perugia e avrà luogo il prossimo venerdì 11 ottobre presso l’albergo «Astir».

La partecipazione è gratuita, ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione e verrà offerto caffè ed il pranzo.

Chi volesse diventare esaminatore CELI, dovrà superare l’esame che si svolgerà il giorno stesso alla fine del Corso, dalle 17:30 alle 18:00. È comunque possibile seguire il Corso senza iscriversi all’esame. 

Per maggiori informazioni si può contattare l’Ufficio CELI dell’IICAtene entro il 31 luglio: celi.iicatene@esteri.it.